Australian Flag Canadian Flag Netherlands Flag Russia Flag South African Flag Swedish Flag UK Flag USA Flag

Vinschsäkerhet

Vinschning innebär alltid risk för skador. Denna risk kan dock minskas med hjälp av träning, planering och ett respektfullt beteende vid vinschen.
Det finns olika typer av vinschar beroende på om du ska dra eller lyfta - välj rätt vinsch för jobbet!

Bekanta dig med din vinsch - innan du behöver använda den. Om du t.ex. använder vinschen för att bärga dig själv om du kör fast är det en bra idé att träna innan. Har du kopplat ett sling? Vet du hur fjärrkontrollen fungerar? Har du läst manualen? Var skall du stå för att det skall vara säkrast?

Några av de vanligaste användningsområdena för vinschar är för att ge användaren möjlighet att bärga sig själv, bärga andra eller för att flytta tunga föremål. För att en vinsch skall vara bra för sitt ändamål kan extrautrustning behövas. Du bör t.ex. ha schakel, krokar, sling, kanske en bit kedja, ett trädstamsskydd och en spade nära till hands.

TRÄNA IHOP MED DIN VINSCH

En vinsch som används fel är en påtaglig säkerhetsrisk. Det är väldigt viktigt att användaren därför är bekant med sin vinsch och könner till de olika riskerna som finns runt den. Öva ofta och regelbundet för att säkerställa att både du och andra i närheten är säkra när vinschen behöver användas skarpt.

GENERELLA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Följande säkerhetsåtgärder kommer att minska risken vid användandet;

- Träna regelbundet. Sätt dig in i de olika riskerna och lär dig identifera dem.

- Använd grova arbetshandskar för att undvika skador och skydda dig mot vajern.

- Dränk aldrig vinschen under vatten. Om vinschen utsätts för mycket vatten skall den kontrolleras av en tekniker för att undivka korrision och skador på elektroniken.

SÄKERHETSÅTGÄRDER VID BÄRGNING

När du förbereder en bärgning bör följande säkerhetsåtgärder vidtas;

 • Öva innan du behöver utföra det skarpt
 • Ha inte bråttom. Planera arbetet och utför bärgningen metodiskt
 • Beräkna lasten som skall vinschas
 • Använd rätt utrustning och slarva inte
 • Dubbelkolla utrustningen efter skador och slitage som kan påverka prestanda eller säkerhet - även vajern.
 • Säkerställ att handkontrollen inte är monterad medan förberedelserna utförs.
 • Överstig inte lasten som vajer/lina är avsedd för. Använd dubbelvajer (2:1) om så krävs. Om vajern behöver ankras i fordonet när dubbelvajer används skall den inte förankras i vinschen eftersom detta dubblerar belastningen på själva vinschen.
 • Använd aldrig en vinsch som en lyftvinsch - det är två olika saker!
 • Använd inte vinschens rep eller vajer som bogserlina
 • Använd inte vinschens rep eller vajer för lastsurrning
 • Fäst inte vajerns rep eller vajer till ett fordons dragkrok, axlar eller fjädring
 • Använd grova arbetshandskar när du hanterar vajern och låt den aldrig löpa mellan händer eller fingrar
 • Använd stroppen som medföljer sör att dra ut lina/vaker - dra inte i kroken direkt.
 • Ansträng dig för att linan/vajern löper i en 90 graders vinkel mot vinschen (rakt framifrån). Detta gör att linan/vajern rullas upp på ett bra sätt utan att överlappa och skada sig själv.
 • Kroka inte en vajer i sig själv. Använd ett sling eller kätting.
 • Ta bort föremål som ligger i vägen och som kan hindra arbetet
 • Säkerställ att all utrustning klarar vikten du skall vinscha
 • Häng en jacka, filt eller vajerflagga på vajern för att minska pisksnärten som uppstår om vajern går av. I avsaknad av något av dessa kan du t.ex använda grenar med löv.
 • Tillåt endast en person att sköta vinschen
 • Etablera zoner där medhjälpare och förbipasserande inte får vistas

TÄNK PÅ SÄKERHETEN!